DataSetBuilder.st
changeset 3114 618593c66e30
parent 3096 e3de9d8ad4ec
child 3181 21e690b923ed
--- a/DataSetBuilder.st	Fri May 23 10:15:40 2014 +0200
+++ b/DataSetBuilder.st	Fri May 23 10:16:24 2014 +0200
@@ -411,7 +411,7 @@
     constantNamed:#'DataSetBuilder class newColumnIcon'
     ifAbsentPut:[(Depth2Image new) width: 19; height: 22; photometric:(#palette); bitsPerSample:(#[2]); samplesPerPixel:(1); bits:(ByteArray fromPackedString:'
 U@@@@EQTUUUXUEQ***1TUF (+EQTX*H,UEQ"("1TUF (+EQTZ**,UEQ"("1TUFJ"KEQTX*H,UEQ HB1TUF**+EQTZ**,UEQ"H"1TUF@ KEQTX"@,UEQ"H"1T
-UF**+EQTZ**,UER???1TU@@@@EPb') ; colorMapFromArray:#[0 0 0 255 255 255 170 170 170 127 127 127]; mask:((Depth1Image new) width: 19; height: 22; photometric:(#blackIs0); bitsPerSample:(#[1]); samplesPerPixel:(1); bits:(ByteArray fromPackedString:'G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@') ; yourself); yourself]
+UF**+EQTZ**,UER???1TU@@@@EPb') ; colorMapFromArray:#[0 0 0 255 255 255 170 170 170 127 127 127]; mask:((ImageMask new) width: 19; height: 22; photometric:(#blackIs0); bitsPerSample:(#[1]); samplesPerPixel:(1); bits:(ByteArray fromPackedString:'G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@') ; yourself); yourself]
 !
 
 newColumnNonSelectableIcon
@@ -433,7 +433,7 @@
     constantNamed:#'DataSetBuilder class newColumnNonSelectableIcon'
     ifAbsentPut:[(Depth2Image new) width: 19; height: 22; photometric:(#palette); bitsPerSample:(#[2]); samplesPerPixel:(1); bits:(ByteArray fromPackedString:'
 U@@@@EQTUUUXUEQ***1TUF**+EQTX*(,UEQ"*"1TUFB(KEQTZJ",UEQ(HJ1TUF("+EQTZ J,UEQ*@*1TUF("+EQTZBB,UEQ(*J1TUFB(KEQTX*(,UEQ"*"1T
-UF**+EQTZ**,UER???1TU@@@@EPb') ; colorMapFromArray:#[0 0 0 255 255 255 170 170 170 127 127 127]; mask:((Depth1Image new) width: 19; height: 22; photometric:(#blackIs0); bitsPerSample:(#[1]); samplesPerPixel:(1); bits:(ByteArray fromPackedString:'G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@') ; yourself); yourself]
+UF**+EQTZ**,UER???1TU@@@@EPb') ; colorMapFromArray:#[0 0 0 255 255 255 170 170 170 127 127 127]; mask:((ImageMask new) width: 19; height: 22; photometric:(#blackIs0); bitsPerSample:(#[1]); samplesPerPixel:(1); bits:(ByteArray fromPackedString:'G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@G?<@') ; yourself); yourself]
 ! !
 
 !DataSetBuilder class methodsFor:'interface specs'!