Mon, 13 Jan 1997 17:46:56 +0100 intitial checkin
ca [Mon, 13 Jan 1997 17:46:56 +0100] rev 34
intitial checkin
Mon, 13 Jan 1997 17:43:30 +0100 intitial checkin
ca [Mon, 13 Jan 1997 17:43:30 +0100] rev 33
intitial checkin
Mon, 13 Jan 1997 17:41:10 +0100 intitial checkin
ca [Mon, 13 Jan 1997 17:41:10 +0100] rev 32
intitial checkin
Thu, 09 Jan 1997 03:15:38 +0100 checkin from browser
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Thu, 09 Jan 1997 03:15:38 +0100] rev 31
checkin from browser
Thu, 09 Jan 1997 03:10:15 +0100 checkin from browser
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Thu, 09 Jan 1997 03:10:15 +0100] rev 30
checkin from browser
Tue, 12 Nov 1996 18:31:34 +0100 *** empty log message ***
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Tue, 12 Nov 1996 18:31:34 +0100] rev 29
*** empty log message ***
Tue, 12 Nov 1996 18:30:40 +0100 checkin from browser
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Tue, 12 Nov 1996 18:30:40 +0100] rev 28
checkin from browser
Wed, 09 Oct 1996 18:35:28 +0200 also install stx.
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Wed, 09 Oct 1996 18:35:28 +0200] rev 27
also install stx. Dont install libtable, librt, libsnmp and libPVM.
Wed, 09 Oct 1996 12:24:20 +0200 *** empty log message ***
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Wed, 09 Oct 1996 12:24:20 +0200] rev 26
*** empty log message ***
Tue, 01 Oct 1996 15:21:10 +0200 remove local symbolic links (if any) in doc/online
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Tue, 01 Oct 1996 15:21:10 +0200] rev 25
remove local symbolic links (if any) in doc/online directory, before copying
(0) -10 +10 +100 +300 +1000 +3000 tip