Thu, 16 Oct 2003 16:23:53 +0200 *** empty log message ***
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Thu, 16 Oct 2003 16:23:53 +0200] rev 1755
*** empty log message ***
Tue, 14 Oct 2003 08:58:09 +0200 help texts rel5_1_3 stx_513
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Tue, 14 Oct 2003 08:58:09 +0200] rev 1754
help texts
Tue, 14 Oct 2003 08:57:12 +0200 help texts
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Tue, 14 Oct 2003 08:57:12 +0200] rev 1753
help texts
Thu, 09 Oct 2003 20:53:46 +0200 oops - dropping specs
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Thu, 09 Oct 2003 20:53:46 +0200] rev 1752
oops - dropping specs
Tue, 07 Oct 2003 23:35:08 +0200 *** empty log message ***
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Tue, 07 Oct 2003 23:35:08 +0200] rev 1751
*** empty log message ***
Tue, 07 Oct 2003 23:21:14 +0200 toolBar: button image
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Tue, 07 Oct 2003 23:21:14 +0200] rev 1750
toolBar: button image
Tue, 07 Oct 2003 23:19:20 +0200 toolBar: button image
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Tue, 07 Oct 2003 23:19:20 +0200] rev 1749
toolBar: button image
Tue, 07 Oct 2003 23:18:17 +0200 toolBar: icons and added a saveToFile button
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Tue, 07 Oct 2003 23:18:17 +0200] rev 1748
toolBar: icons and added a saveToFile button
Tue, 07 Oct 2003 21:14:08 +0200 class-initialize methods shalt not send super initialize !
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Tue, 07 Oct 2003 21:14:08 +0200] rev 1747
class-initialize methods shalt not send super initialize !
Tue, 07 Oct 2003 15:38:46 +0200 Do not use #halt
Stefan Vogel <sv@exept.de> [Tue, 07 Oct 2003 15:38:46 +0200] rev 1746
Do not use #halt
(0) -1000 -300 -100 -10 +10 +100 +300 +1000 tip