Tue, 03 Feb 1998 14:36:40 +0100 items move enabling
tz [Tue, 03 Feb 1998 14:36:40 +0100] rev 565
items move enabling
Tue, 03 Feb 1998 13:51:57 +0100 add menu added
tz [Tue, 03 Feb 1998 13:51:57 +0100] rev 564
add menu added
Tue, 03 Feb 1998 12:13:51 +0100 faster opening
tz [Tue, 03 Feb 1998 12:13:51 +0100] rev 563
faster opening
Tue, 03 Feb 1998 00:33:23 +0100 numeration error fixed
tz [Tue, 03 Feb 1998 00:33:23 +0100] rev 562
numeration error fixed
Tue, 03 Feb 1998 00:15:03 +0100 extra tab item creation icon added
tz [Tue, 03 Feb 1998 00:15:03 +0100] rev 561
extra tab item creation icon added
Tue, 03 Feb 1998 00:08:01 +0100 adding tab items from menu
tz [Tue, 03 Feb 1998 00:08:01 +0100] rev 560
adding tab items from menu
Tue, 03 Feb 1998 00:04:35 +0100 select items after pasting
tz [Tue, 03 Feb 1998 00:04:35 +0100] rev 559
select items after pasting
Tue, 03 Feb 1998 00:01:16 +0100 some revisions
tz [Tue, 03 Feb 1998 00:01:16 +0100] rev 558
some revisions
Mon, 02 Feb 1998 23:48:47 +0100 some revisions
tz [Mon, 02 Feb 1998 23:48:47 +0100] rev 557
some revisions
Mon, 02 Feb 1998 23:28:17 +0100 isModified is obselete
tz [Mon, 02 Feb 1998 23:28:17 +0100] rev 556
isModified is obselete
(0) -300 -100 -10 +10 +100 +300 +1000 +3000 tip