Fri, 07 Oct 2016 00:04:03 +0200 Claus Gittinger #UI_ENHANCEMENT by cg
Thu, 06 Oct 2016 19:12:47 +0200 Claus Gittinger #REFACTORING by cg
Wed, 05 Oct 2016 23:48:17 +0200 Claus Gittinger #UI_ENHANCEMENT by cg
Wed, 05 Oct 2016 19:02:48 +0200 Claus Gittinger #UI_ENHANCEMENT by cg
Wed, 05 Oct 2016 17:35:22 +0200 Stefan Vogel #REFACTORING by stefan
Fri, 30 Sep 2016 16:48:16 +0200 Stefan Vogel #OTHER by stefan
Fri, 30 Sep 2016 16:47:59 +0200 Stefan Vogel #OTHER by stefan
Fri, 30 Sep 2016 16:47:21 +0200 Stefan Vogel #OTHER by stefan
Fri, 30 Sep 2016 16:45:36 +0200 Stefan Vogel #OTHER by stefan
Fri, 16 Sep 2016 13:05:17 +0200 Claus Gittinger #BUGFIX by cg
Thu, 15 Sep 2016 21:34:37 +0200 mawalch #OTHER by mawalch
Wed, 14 Sep 2016 10:34:43 +0200 mawalch #DOCUMENTATION by mawalch
Tue, 13 Sep 2016 18:32:05 +0200 Stefan Vogel #UI_ENHANCEMENT by stefan
Wed, 07 Sep 2016 13:55:09 +0200 mawalch #OTHER by mawalch
Mon, 22 Aug 2016 11:27:31 +0200 mawalch #OTHER by mawalch
Mon, 22 Aug 2016 11:26:34 +0200 mawalch #OTHER by mawalch
Sat, 13 Aug 2016 12:40:32 +0200 Claus Gittinger #DOCUMENTATION by cg
Mon, 08 Aug 2016 16:15:51 +0200 mawalch #OTHER by mawalch
Mon, 08 Aug 2016 14:06:59 +0200 Claus Gittinger #FEATURE by cg
Wed, 03 Aug 2016 14:32:31 +0200 mawalch #OTHER by mawalch
Wed, 27 Jul 2016 21:28:41 +0200 mawalch #OTHER by mawalch
Wed, 20 Jul 2016 11:35:42 +0200 Stefan Vogel #OTHER by stefan
Wed, 20 Jul 2016 11:35:04 +0200 Stefan Vogel #OTHER by stefan
Wed, 13 Jul 2016 11:06:28 +0200 mawalch #OTHER by mawalch
Thu, 09 Jun 2016 20:17:27 +0200 Claus Gittinger *** empty log message ***
Wed, 08 Jun 2016 11:41:18 +0200 Claus Gittinger #FEATURE by cg
Tue, 07 Jun 2016 12:14:55 +0200 Claus Gittinger #UI_ENHANCEMENT by cg
Mon, 06 Jun 2016 15:57:16 +0200 Claus Gittinger #BUGFIX by cg
Mon, 06 Jun 2016 14:45:52 +0200 Claus Gittinger #BUGFIX by cg
Mon, 06 Jun 2016 11:36:17 +0200 mawalch #OTHER by mawalch
Mon, 06 Jun 2016 11:35:53 +0200 mawalch #OTHER by mawalch
Fri, 20 May 2016 14:45:31 +0200 Stefan Vogel #QUALITY by stefan
Sat, 14 May 2016 15:41:12 +0200 Claus Gittinger #DOCUMENTATION by cg
Fri, 13 May 2016 01:59:52 +0200 Claus Gittinger #UI_ENHANCEMENT by cg
Thu, 12 May 2016 21:34:25 +0200 Claus Gittinger #DOCUMENTATION by cg
Thu, 12 May 2016 18:08:42 +0200 Claus Gittinger #REFACTORING by cg
Thu, 12 May 2016 16:57:20 +0200 Claus Gittinger #TUNING by cg
Thu, 12 May 2016 02:29:54 +0200 Claus Gittinger #REFACTORING by cg
Wed, 11 May 2016 01:30:22 +0200 Claus Gittinger #DOCUMENTATION by cg
Mon, 09 May 2016 19:55:10 +0200 Stefan Vogel #REFACTORING by stefan
Mon, 09 May 2016 10:08:38 +0200 Claus Gittinger #OTHER by cg
Mon, 09 May 2016 10:06:03 +0200 Claus Gittinger #OTHER by cg
Sun, 08 May 2016 02:26:07 +0200 Claus Gittinger #TUNING by cg
Fri, 06 May 2016 04:58:41 +0200 Claus Gittinger #REFACTORING by cg
Thu, 05 May 2016 20:46:35 +0200 Claus Gittinger #DOCUMENTATION by cg
Wed, 04 May 2016 22:39:03 +0200 Claus Gittinger #FEATURE by cg
Wed, 04 May 2016 07:51:59 +0200 Claus Gittinger #UI_ENHANCEMENT by cg
Sun, 01 May 2016 23:15:35 +0200 Claus Gittinger #QUALITY by cg
Sun, 01 May 2016 23:15:08 +0200 Claus Gittinger #QUALITY by cg
Thu, 28 Apr 2016 22:36:49 +0200 Claus Gittinger #FEATURE by cg expecco_2_9_0 expecco_2_9_0_win75_lx36 expecco_2_9_1
Thu, 28 Apr 2016 20:41:04 +0200 Claus Gittinger #REFACTORING by cg
Thu, 28 Apr 2016 20:40:48 +0200 Claus Gittinger #FEATURE by cg
Thu, 28 Apr 2016 20:16:55 +0200 Claus Gittinger #FEATURE by cg
Thu, 21 Apr 2016 19:34:54 +0200 Claus Gittinger #UI_ENHANCEMENT by cg
Tue, 19 Apr 2016 16:31:06 +0200 Stefan Vogel #OTHER by stefan
Tue, 19 Apr 2016 15:44:55 +0200 Stefan Vogel #BUGFIX by stefan
Sun, 17 Apr 2016 23:41:20 +0200 Claus Gittinger #UI_ENHANCEMENT by cg
Fri, 08 Apr 2016 13:38:57 +0200 Claus Gittinger c files also depend on headers
Fri, 08 Apr 2016 13:38:56 +0200 Claus Gittinger c files also depend on headers
Fri, 08 Apr 2016 13:38:49 +0200 Claus Gittinger c files also depend on headers
(0) -3000 -1000 -300 -100 -60 +60 +100 +300 tip