Thu, 17 Jul 1997 18:46:03 +0200 update
ca [Thu, 17 Jul 1997 18:46:03 +0200] rev 220
update
Thu, 17 Jul 1997 12:08:15 +0200 update menu specification
ca [Thu, 17 Jul 1997 12:08:15 +0200] rev 219
update menu specification
Thu, 17 Jul 1997 12:05:00 +0200 access MenuEditor from any specification;
ca [Thu, 17 Jul 1997 12:05:00 +0200] rev 218
access MenuEditor from any specification; common changes
Thu, 17 Jul 1997 12:02:57 +0200 access MenuEditor for specs
ca [Thu, 17 Jul 1997 12:02:57 +0200] rev 217
access MenuEditor for specs
Thu, 17 Jul 1997 11:52:41 +0200 hasCharacterOrientedLabel removed
ca [Thu, 17 Jul 1997 11:52:41 +0200] rev 216
hasCharacterOrientedLabel removed
Sun, 06 Jul 1997 12:51:40 +0200 checkin from browser
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Sun, 06 Jul 1997 12:51:40 +0200] rev 215
checkin from browser
Sat, 05 Jul 1997 16:15:12 +0200 also install libtool2 & libui
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Sat, 05 Jul 1997 16:15:12 +0200] rev 214
also install libtool2 & libui
Sat, 05 Jul 1997 14:59:38 +0200 change model; supports multiple selection
ca [Sat, 05 Jul 1997 14:59:38 +0200] rev 213
change model; supports multiple selection
Fri, 04 Jul 1997 23:50:04 +0200 oops again
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Fri, 04 Jul 1997 23:50:04 +0200] rev 212
oops again
Fri, 04 Jul 1997 23:47:35 +0200 oops
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Fri, 04 Jul 1997 23:47:35 +0200] rev 211
oops
(0) -100 -10 +10 +100 +300 +1000 +3000 tip