Sat, 05 Feb 2000 15:26:13 +0100 do not overwrite defaultFin windowSpec
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Sat, 05 Feb 2000 15:26:13 +0100] rev 1332
do not overwrite defaultFin windowSpec (looks ugly under win32).
Sat, 05 Feb 2000 15:15:38 +0100 help texts
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Sat, 05 Feb 2000 15:15:38 +0100] rev 1331
help texts
Sat, 05 Feb 2000 14:36:06 +0100 help spec
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Sat, 05 Feb 2000 14:36:06 +0100] rev 1330
help spec
Thu, 03 Feb 2000 19:44:49 +0100 use onChangeEvaluate:
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Thu, 03 Feb 2000 19:44:49 +0100] rev 1329
use onChangeEvaluate:
Thu, 03 Feb 2000 18:31:08 +0100 help spec
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Thu, 03 Feb 2000 18:31:08 +0100] rev 1328
help spec
Thu, 03 Feb 2000 15:45:19 +0100 *** empty log message ***
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Thu, 03 Feb 2000 15:45:19 +0100] rev 1327
*** empty log message ***
Thu, 03 Feb 2000 13:55:57 +0100 add inputGroup
ca [Thu, 03 Feb 2000 13:55:57 +0100] rev 1326
add inputGroup
Thu, 03 Feb 2000 10:26:23 +0100 support accelerator and accessCharacter
ca [Thu, 03 Feb 2000 10:26:23 +0100] rev 1325
support accelerator and accessCharacter
Wed, 02 Feb 2000 19:11:27 +0100 *** empty log message ***
tm [Wed, 02 Feb 2000 19:11:27 +0100] rev 1324
*** empty log message ***
Wed, 02 Feb 2000 17:45:25 +0100 checkin from browser
tm [Wed, 02 Feb 2000 17:45:25 +0100] rev 1323
checkin from browser
(0) -1000 -300 -100 -10 +10 +100 +300 +1000 tip