Tue, 07 Jul 2015 12:42:46 +0200 Claus Gittinger class: UIPainterView
Tue, 07 Jul 2015 12:42:08 +0200 Claus Gittinger class: UIPainter
Tue, 07 Jul 2015 12:20:42 +0200 Claus Gittinger class: UISpecificationTool
Fri, 26 Jun 2015 13:14:37 +0200 Claus Gittinger copyright messages updated
Wed, 24 Jun 2015 10:32:44 +0200 Claus Gittinger class: UIObjectView
Wed, 24 Jun 2015 10:31:49 +0200 Claus Gittinger class: UIPainter
Tue, 23 Jun 2015 15:41:27 +0200 Claus Gittinger class: Tools::ViewTreeInspectorApplication
Tue, 19 May 2015 20:36:55 +0200 Claus Gittinger class: Tools::ViewTreeInspectorApplication
Mon, 11 May 2015 15:18:41 +0200 Claus Gittinger class: MethodFinderWindow
Sat, 09 May 2015 23:30:10 +0200 Claus Gittinger class: UISpecificationTool
Fri, 08 May 2015 16:10:06 +0200 Claus Gittinger class: Tools::ViewTreeInspectorApplication
Fri, 08 May 2015 16:09:36 +0200 Claus Gittinger class: FlyByWindowInformation
Fri, 08 May 2015 14:56:14 +0200 Claus Gittinger class: MenuEditor
Mon, 04 May 2015 16:42:14 +0200 Claus Gittinger class: Tools::ViewTreeInspectorApplication
Mon, 04 May 2015 16:41:15 +0200 Claus Gittinger class: Tools::ViewTreeInspectorApplication
Thu, 26 Mar 2015 11:20:01 +0100 Claus Gittinger class: Object expeccoALM_1_9_0_1
Thu, 26 Mar 2015 11:19:59 +0100 Claus Gittinger class: Object
Thu, 26 Mar 2015 11:19:58 +0100 Claus Gittinger class: Object
Thu, 26 Mar 2015 11:19:52 +0100 Claus Gittinger class: Object
Thu, 26 Mar 2015 11:19:49 +0100 Claus Gittinger class: Object
Thu, 26 Mar 2015 11:19:47 +0100 Claus Gittinger class: Object
Thu, 26 Mar 2015 11:13:25 +0100 Claus Gittinger some ui support methods are extensions
Thu, 26 Mar 2015 11:13:23 +0100 Claus Gittinger initial checkin
Thu, 26 Mar 2015 10:39:11 +0100 Claus Gittinger class: ImageEditor
Wed, 25 Mar 2015 15:20:01 +0100 Claus Gittinger class: UIHelpTool
Wed, 25 Mar 2015 15:13:47 +0100 Claus Gittinger class: ResourceSelectionBrowser
Wed, 25 Mar 2015 15:12:09 +0100 Claus Gittinger class: FileSelectionBrowser
Fri, 27 Feb 2015 17:03:53 +0100 Claus Gittinger class: ImageEditor
Thu, 26 Feb 2015 23:04:44 +0100 Claus Gittinger class: ImageEditor
Thu, 26 Feb 2015 21:54:40 +0100 Claus Gittinger class: ColorEditDialog
Tue, 24 Feb 2015 12:49:30 +0100 Claus Gittinger class: MethodFinderWindow
Tue, 24 Feb 2015 12:48:53 +0100 Claus Gittinger help menu layout and title (Menu_Help instead of Help)
Sun, 22 Feb 2015 13:31:40 +0100 Claus Gittinger class: ImageEditor
Sat, 21 Feb 2015 12:51:44 +0100 Claus Gittinger class: stx_libtool2
Thu, 19 Feb 2015 14:13:46 +0100 Jan Vrany Support to automatically generate translations (for testing only)
Thu, 19 Feb 2015 13:23:06 +0100 Claus Gittinger class: ImageEditor
Mon, 16 Feb 2015 18:03:18 +0100 Jan Vrany Use DialogBox class>>requestProject:.. instead of hand-crafted dialog.
Sun, 15 Feb 2015 11:29:55 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ViewTreeInspectorApplication
Sun, 15 Feb 2015 10:54:55 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ViewTreeInspectorApplication
Wed, 11 Feb 2015 13:06:00 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ViewTreeInspectorApplication
Wed, 11 Feb 2015 13:02:34 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ViewTreeInspectorApplication
Sat, 07 Feb 2015 17:00:05 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ProjectBuilder
Wed, 04 Feb 2015 19:07:49 +0100 Claus Gittinger class: DataSetBuilder
Tue, 03 Feb 2015 17:37:15 +0100 Claus Gittinger class: ImageEditor
Tue, 03 Feb 2015 17:36:57 +0100 Claus Gittinger class: ColorEditDialog
Sun, 01 Feb 2015 14:16:33 +0100 Claus Gittinger class: MenuEditor
Sat, 31 Jan 2015 13:55:04 +0100 Claus Gittinger class: stx_libtool2
Tue, 27 Jan 2015 13:16:28 +0100 Claus Gittinger class: UILayoutTool
Sun, 21 Dec 2014 17:02:44 +0100 Claus Gittinger class: ColorEditDialog
Thu, 18 Dec 2014 00:52:06 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ViewTreeInspectorApplication
Sun, 14 Dec 2014 18:01:38 +0100 Claus Gittinger class: ImageEditor
Sat, 13 Dec 2014 19:10:12 +0100 Claus Gittinger class: ImageEditor
Tue, 09 Dec 2014 17:35:40 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ViewTreeInspectorApplication
Sun, 07 Dec 2014 10:29:26 +0100 Claus Gittinger class: ImageEditor
Tue, 02 Dec 2014 19:23:38 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ViewTreeInspectorApplication
Mon, 01 Dec 2014 17:43:38 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ViewTreeInspectorApplication
Fri, 28 Nov 2014 12:30:07 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ViewTreeInspectorApplication
Thu, 27 Nov 2014 21:12:25 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ObjectModuleInformation
Wed, 26 Nov 2014 13:08:15 +0100 Claus Gittinger class: MenuEditor
Sun, 23 Nov 2014 14:46:15 +0100 Claus Gittinger class: ImageEditor
(0) -3000 -1000 -300 -100 -60 +60 +100 +300 tip